Samtykke!
Vi anser personleg informasjon som navn , adr. , e-post og telefonnr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir , lagra på ein sikker plass. Den informasjonen vil bli brukt til å betjene deg som kunde bedre. F. eks. ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjeld eit anlegg eller abbonement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om ein kopi av dine personlege opplysningar og få dei korrigert eller fjerna frå vår database.