Login – Min side

På framsida på vår heimeside er det mogeleg å logge seg inn og få opplysningar om sitt straumabbonement.  Klikk på  «Login – Min side» og deretter klikk på «opprett brukar»Du må oppgi e-postadresse , kundenummer og målarnummer ved oppretting.Kundenummer og målarnummer vil du finne på ein faktura eller du kan få det ved å kontakte…