AMS – utskifting av målere

Etter pålegg frå myndigheitene skal alle målere skiftast ut til såkalla AMS målere innan 01.01.2019. Hemsedal Energi er med på ein samla anskaffelse av AMS målere gjennom Nettalliansen. Leverandør er valgt og vi har lagt plan for utrulling. Vi vil starte med dette i slutten av november 2016 og skal vera ferdig våren 2017. Det…