Hemsedal Energi AS har gått inn i Lokalkrafta.

Hemsedal Energi AS har gått inn i ein allianse for lokale strømleverandørar. Alliansen heiter Lokalkrafta. Sjå meir om alliansen på Lokalkrafta.no Lokalkrafta vart starta opp av tre selskap Odda Energi, Hardanger Energi og Kvinnherad Energi. Lokalkrafta skal vera ein allianse som skal ta vare på lokal kompetanse, arbeidsplassar og lokalsamfunna. Det skal vera ein nasjonal…

Innføring av Elhub

  Fra 18. februar 2019 skal alle kundedata inn i ein felles datahub kalt Elhub. Dette gjeld alle nettselskap og kraftleverandørar i Norge. All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub. I den forbindelse vil det foregå ein rekke aktivitetar som kan påvirke deg som kunde av Hemsedal Energi. Det må derfor forventas lengre behandlingstid…