Innføring av Elhub

  Fra 18. februar 2019 skal alle kundedata inn i ein felles datahub kalt Elhub. Dette gjeld alle nettselskap og kraftleverandørar i Norge. All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub. I den forbindelse vil det foregå ein rekke aktivitetar som kan påvirke deg som kunde av Hemsedal Energi. Det må derfor forventas lengre behandlingstid…