Hemsedal Energi AS har gått inn i Lokalkrafta.

Hemsedal Energi AS har gått inn i ein allianse for lokale strømleverandørar. Alliansen heiter Lokalkrafta. Sjå meir om alliansen på Lokalkrafta.no Lokalkrafta vart starta opp av tre selskap Odda Energi, Hardanger Energi og Kvinnherad Energi. Lokalkrafta skal vera ein allianse som skal ta vare på lokal kompetanse, arbeidsplassar og lokalsamfunna. Det skal vera ein nasjonal…