AMS – utskifting av målere

Etter pålegg frå myndigheitene skal alle målere skiftast ut til såkalla AMS målere innan 01.01.2019. Hemsedal Energi er med på ein samla anskaffelse av AMS målere gjennom Nettalliansen. Leverandør er valgt og vi har lagt plan for utrulling. Vi vil starte med dette i slutten av november 2016 og skal vera ferdig våren 2017. Det…

eFaktura kampanje

Vi har hatt ein kampanje om å inngå eFaktura i perioden 1. mars til 31. mai.2015.

Mange har oppretta eFaktura og blant desse har vi trekt ut ein vinnar som vil få ein iPad.

Den heldige vinnaren er Kjell Olav Grøndalen , Hemsedal.

Login – Min side

På framsida på vår heimeside er det mogeleg å logge seg inn og få opplysningar om sitt straumabbonement.  Klikk på  «Login – Min side» og deretter klikk på «opprett brukar»Du må oppgi e-postadresse , kundenummer og målarnummer ved oppretting.Kundenummer og målarnummer vil du finne på ein faktura eller du kan få det ved å kontakte…