Nytt namn på nettselskapet

På grunn av krav til selskapsmessig skille har vi splitta Hemsedal Energi opp i konsern. Nettselskapet heiter i dag Hemsedal Energi AS. Det kan frå 1. januar 2022 ikkje ha likheit i namnet med andre selskap i konsernet. Derfor må vi endre namnet på nettselskapet. Det nye namnet er Hemsil Nett AS. Ny nettside for…

Hemsedal Energi AS har gått inn i Lokalkrafta.

Hemsedal Energi AS har gått inn i ein allianse for lokale strømleverandørar. Alliansen heiter Lokalkrafta. Sjå meir om alliansen på Lokalkrafta.no Lokalkrafta vart starta opp av tre selskap Odda Energi, Hardanger Energi og Kvinnherad Energi. Lokalkrafta skal vera ein allianse som skal ta vare på lokal kompetanse, arbeidsplassar og lokalsamfunna. Det skal vera ein nasjonal…

Innføring av Elhub

  Fra 18. februar 2019 skal alle kundedata inn i ein felles datahub kalt Elhub. Dette gjeld alle nettselskap og kraftleverandørar i Norge. All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub. I den forbindelse vil det foregå ein rekke aktivitetar som kan påvirke deg som kunde av Hemsedal Energi. Det må derfor forventas lengre behandlingstid…

AMS – utskifting av målere

Etter pålegg frå myndigheitene skal alle målere skiftast ut til såkalla AMS målere innan 01.01.2019. Hemsedal Energi er med på ein samla anskaffelse av AMS målere gjennom Nettalliansen. Leverandør er valgt og vi har lagt plan for utrulling. Vi vil starte med dette i slutten av november 2016 og skal vera ferdig våren 2017. Det…

eFaktura kampanje

Vi har hatt ein kampanje om å inngå eFaktura i perioden 1. mars til 31. mai.2015.

Mange har oppretta eFaktura og blant desse har vi trekt ut ein vinnar som vil få ein iPad.

Den heldige vinnaren er Kjell Olav Grøndalen , Hemsedal.

Login – Min side

På framsida på vår heimeside er det mogeleg å logge seg inn og få opplysningar om sitt straumabbonement.  Klikk på  «Login – Min side» og deretter klikk på «opprett brukar»Du må oppgi e-postadresse , kundenummer og målarnummer ved oppretting.Kundenummer og målarnummer vil du finne på ein faktura eller du kan få det ved å kontakte…