Vær miljøbevisst!

Hemsedal Energi kan tilby straumavtaler med opprinnelsesgaranti.

Kva betyr det?

  • Garanti for at ditt straumforbruk blir produsert lokalt frå energikilder som er 100 % fornybar.
  • Indirekte bidrag til eit bedre miljø. Fornybar energi er eit viktig og effektivt klimatiltak.

Dersom du ynskjer straumavtale med opprinnelsesgaranti tilbyr vi dette til ein ekstra kostnad på 0,50 øre/kWh inkl. mva. Dette vil utgjera kr. 100 pr. år på eit årsforbruk på 20 000 kWh.