Fra 18. februar 2019 skal alle kundedata inn i ein felles datahub kalt Elhub. Dette gjeld alle nettselskap og kraftleverandørar i Norge.

All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub.

I den forbindelse vil det foregå ein rekke aktivitetar som kan påvirke deg som kunde av Hemsedal Energi. Det må derfor forventas lengre behandlingstid enn normalt hjå vårt kundesenter i februar måned.

I perioden fra 01.02.2019 og fram til lansering av Elhub den 18.02.2019 vil det væra nokon begrensingar for deg som kunde:

  • Du kan ikkje foreta leverandørskifte i denne perioden.
  • Ved bytte av strømabbonement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av strømabbonement på rett dato, men du vil ikkje få endeleg bekreftelse på bytte før etter 18.02.2019.