Kraftprodukt

Hemsedal Energi sine kraftprodukt tilbys alle som har hus eller hytte i Hemsedal eller som driv næring. Vi tilbyr også kraft til kunder utanfor Hemsedal.

Standard leveransevilkår

Angrerettskjema

Skjema for opplysning om angrerett

Forbrukerrådets strømprisportal

Spot Hemsedal

 • Spotprodukt som tilbys til alle hustander og bedrifter.
 • Prisen følger NordPool Spot time for time i ditt område.
 • Påslaget er 5 øre/kWh inkl. mva og elsertifikater.
 • Ingen bindingstid.
 • Ingen fastbeløp.

Spotpris + 5 øre/kWh

Standard variabel

 • Dette produktet vart avslutta 31.12.2022.

Spot fritid

 • Spotprodukt for alle med fritidseigedom.
 • Prisen følger NordPool Spot time for time i ditt område.
 • Påslaget er 5 øre/kWh inkl. mva og elsertifikater.
 • Ingen bindingstid.
 • Ingen fastbeløp.

Spotpris + 5 øre/kWh