Kraftprodukt

Hemsedal Energi sine kraftprodukt tilbys alle som har hus eller hytte i Hemsedal eller som driv næring.

Standard leveransevilkår.                                                                                                   Angrerettskjema.

Nasjonal varedeklarasjon 2018

SPOT HEMSEDAL

Spotprodukt for alle hustander og bedrifter i Hemsedal.
Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5 øre/kWh.
Påslaget er inkl. mva og elsertifikater.
Ingen bindingstid.
Ingen fastbeløp.

Spotpris + 5 øre/kWh

STANDARD VARIABEL

Variabel pris følger dei sesongmessige svingningane.
Du unngår store utslag i prisvariasjoner som spotavtaler kan gjera.
Prisen er inkl. mva. og elsertifikater.
Prisendringar vil bli sendt ut med 14 dagers varsel og vil vise på vår nettside.
Ingen bindingstid.
Ingen fastbeløp.

590 øre/kWh

Ny pris fra 10.10.2022: 525 øre/kWh.

SPOT FRITID

Spotprodukt for alle med fritidseigedom i Hemsedal.
Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5 øre/kWh.
Påslaget er inkl. mva og elsertifikater.
Ingen bindingstid.
Ingen fastbeløp.

Spotpris + 5 øre/kWh