Hemsedal Energi sine kraftprodukt tilbys alle som har hus eller hytte i Hemsedal eller som driv næring.

Standard leveransevilkår.                                                                                                   Angrerettskjema.

Nasjonal varedeklarasjon 2018

SPOT HEMSEDAL

Spotprodukt for alle hustander og bedrifter i Hemsedal.
Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5,5 øre/kWh.
Påslaget er inkl. mva og elsertifikater.
Ingen bindingstid.

Spotpris + 5,5 øre/kWh

STANDARD VARIABEL

Variabel pris følger dei sesongmessige svingningane.
Du unngår store utslag i prisvariasjoner som spotavtaler kan gjera.
Prisen er inkl. mva. og elsertifikater.
Prisendringar vil bli sendt ut med 14 dagers varsel og vil vise på vår nettside.
Ingen bindingstid.

31,50 øre/kWh

SPOT FRITID

Spotprodukt for alle med fritidseigedom i Hemsedal.
Prisen følger NordPool Spot i vårt område med eit påslag på 5,5 øre/kWh.
Påslaget er inkl. mva og elsertifikater.
Ingen bindingstid.

Spotpris + 5,5 øre/kWh

FASTPRIS 1 ÅR

Fastprisavtale til hushaldning i Hemsedal.
Prisen er inkl. mva. og elsertifikater.

47,50 øre/kWh

FASTPRIS 3 ÅR

Fastprisavtale til hushaldning i Hemsedal.
Prisen er inkl. mva. og elsertifikater.

59,00 øre/kWh
Strømtype Type Pris
Spot Hemsedal Spotpris Spotpris + 5,5 øre/kWh
Standard variabel Variabel pris 31,50
Spot Fritid Spotpris Innkjøpspris + 5,5 øre/kWh
Fast-pris - 1 år Fastpris 47,50 øre/kWh
Fast-pris - 3 år Fastpris 59,00 øre/kWh