Hemsedal Energi  har sammen med Hallingdal Kraftnett  bygd fiber over fleire år i Hemsedal.

Det er strekt fiberkabelen frå Gol til Grøndalen og det er også forbindelse med Lærdal. Dette gjev oss ringforbindelse og sikrare overføring av data.

Vi har bygd ut fiber i fleire boligområder. Bl.a. Trøim sentrum , Trøim Sør , Skogajorde og Svøo boligfelt. I tillegg er det bygd ut i ein del hytteområder og diverse andre områder i Hemsedal.

Det er investert store beløp i fiber og det bygges fortsatt kvart år slik at fleire og fleire får ta del i denne infrastrukturen.

Fra 2020 vart all infrastruktur i Hemsedal og Hallingdal skilt ut i eit eige fiberselskap. Hallingdal Fibernett AS.

Tenestene blir levert av Bruse AS. www.bruse.no

Bruse AS vart stifta 01.01.2017.

Bruse AS er eigd av Hallingdal Kraftnett AS (88%) og Hemsedal Energi AS (12%)

Dersom du lurer på noko eller har spørsmål om utbygging av fiber ta kontakt med Bruse på tlf.: 32 07 80 70 eller e post:post@bruse.no