Frå og med år 2019 vil vi fakturere alle kvar måned. Grunnen er Elhub. Det er ein felles database for alle nett- og kraftselskap i heile landet.

www.elhub.no