På framsida på vår heimeside er det mogeleg å logge seg inn og få opplysningar om sitt straumabbonement.  Klikk på  «Login – Min side» og deretter klikk på «opprett brukar»
Du må oppgi e-postadresse , kundenummer og målarnummer ved oppretting.
Kundenummer og målarnummer vil du finne på ein faktura eller du kan få det ved å kontakte oss.
NB! Når du legg inn «kundenummer» – legg inn berre tala før bindestreken.
Har du fleire abbonement kan du oppgi målarnummeret berre til det eine abbonementet. Når du kjem inn får du oversikt over alle abbonement.
Her kan du få kopi av fakturaer eller sjå på forbruket og samanlikne det med tidlegare år og ein del andre tenester.