Nytt namn på nettselskapet

På grunn av krav til selskapsmessig skille har vi splitta Hemsedal Energi opp i konsern.

Nettselskapet heiter i dag Hemsedal Energi AS. Det kan frå 1. januar 2022 ikkje ha likheit i namnet med andre selskap i konsernet.

Derfor må vi endre namnet på nettselskapet.

Det nye namnet er Hemsil Nett AS.

Ny nettside for Hemsil Nett AS blir www.hemsilnett.no